2014 Millennium-teknologiapalkinto fyysikko Stuart Parkinille big datan aikakauden avaamisesta

Tekniikan Akatemia TAF on tänään julkistanut vuoden 2014 Millennium-teknologiapalkinnon saajaksi professori Stuart Parkinin. Aiempia tekniikan innovaatioista myönnettävän palkinnon saajia ovat olleet mm. World Wide Webin luoja Sir Tim Berners-Lee ja eettisen kantasolututkimuksen pioneeri Shinya Yamanaka. Tämänvuotista voittajaa juhlitaan palkintoseremoniassa Helsingissä keskiviikkona 7. toukokuuta 2014. Palkintosumma on miljoona euroa.

Professori Parkinille myönnetään vuoden 2014 Millennium-teknologiapalkinto tunnustuksena innovaatioista, jotka ovat mahdollistaneet magneettisten muistien tallennuskapasiteetin lisäämisen tuhatkertaiseksi. Parkinin innovaatioiden ansiosta tiedon tallennuskapasiteetti on kasvanut merkittävästi, mikä puolestaan on edistänyt suurten palvelinkeskusten ja pilvipalveluiden, sosiaalisten verkostojen sekä musiikin ja elokuvien verkkolevityksen kehittymistä.

Nykyisin voimme katsella elokuvia verkossa, käyttää sosiaalista mediaa ja etsiä tietoa juuri sen ansiosta, että tieto on tallennettuna palvelimilla sijaitseville magneettisille muistilevyille. Levyasemia käytetään tallennusvälineenä, sillä ne ovat kustannustehokkaita niissä käytetyn spintroniikan ansiosta. Professori Parkin viittaa arvioihin, joiden mukaan kaikki ihmiskunnan historian aikana kertynyt tieto olisi helposti tallennettavissa maailmassa yhden kuukauden aikana tuotetuille levyasemille.

Kaikki tieto on saatavilla verkossa sen lukemiseen käytetyn pienen, spintroniikkaa hyödyntävän laitteen ansiosta. Nykyaikainen verkkomaailma on mahdollinen pitkälti näiden nanometrien kokoluokkaa olevien magneettisten rakenteiden ansiosta.

Menestyksekäs nanoteknologian alue

Professori Parkinin keksinnöt pohjautuvat magnetovastusta hyödyntävään ohutkalvotekniikkaan ja siihen pohjautuvaan, GMR-ilmiötä (giant magnetoresistance) hyödyntävään spin valve -lukupäähän. Pian sen jälkeen kun GMR-ilmiö löydettiin vuonna 1988, Parkin muutti tieteellisen havainnon käytännön tallennustekniikaksi.

Parkin on johtava tutkija spintroniikan alalla. Spintroniikassa bittien tallennus ei perustu sähkövaraukseen vaan elektronin magneettiseen momenttiin (spiniin).  Spintroniikka on  nanoteknologian toistaiseksi menestyneimpiä sovelluksia. Toinen keskeinen spintroniikkaan perustuva keksintö on magnetovastusta hyödyntävä luku- ja kirjoitusmuisti (MRAM), jonka perusajatuksen Parkin esitti vuonna 1995. Tekniikka perustuu magneettisten tunneliliitosten (magnetic tunnel junction, MTJ) käyttöön muistisiruissa. MTJ on tekniikkana läheistä sukua GMR-ilmiöön perustuvalle spin valve -lukupäälle, ja siitä on tullut kiintolevyjen standardi lukupäille.

Professori Parkin kommentoi Millennium-teknologiapalkintoa:

”Olen erittäin onnellinen ja innoissani Millennium-teknologiapalkinnosta, onhan se yksi tiedeyhteisön tärkeimpiä palkintoja. Se on myönnetty viimeisen vuosikymmenen aikana eturivin tutkijoille. Aiemmat palkinnonsaajat ovat olleet verrattomia tieteen tekijöitä, joiden tutkimuksella on ollut käänteentekevä vaikutus. Olen nöyrä ja ylpeä saadessani vastaanottaa tämän palkinnon, joka on hieno tunnustus tiedeyhteisöltä työni arvosta ja sen vaikutuksesta koko maailmaan.”

Palkintolautakunta lausui seuraavaa tämänvuotisesta voittajasta:

”Millennium-teknologiapalkinto myönnetään professori Stuart S. P. Parkinille (Ph.D.) tunnustuksena hänen uraauurtavasta panoksestaan spintroniikan materiaaleja koskevan tutkimuksen ja sovellusten alalla, työstä, joka johtaa digitaalisen informaation tallennuskapasiteetin merkittävään kasvuun. Parkinin saavutukset ovat tuntuvasti myötävaikuttaneet ’big data’ -vallankumouksen syntymiseen ja ratkaisevasti muuttaneet ihmiskunnan tiedonsaantia.”

Tekniikan Akatemian toimitusjohtaja, tekniikan tohtori Juha Ylä-Jääski:

”Tekniikan Akatemia on ylpeä voidessaan myöntää vuoden 2014 Millennium-teknologiapalkinnon Professori Stuart S. P. Parkinille ja hänen keksinnöilleen, jotka merkitsevät digitaalisen tiedon tallennuskapasiteetin vallankumouksellista kasvua. Professori Parkinin innovaatiot heijastavat Millennium-teknologiapalkinnon aitoa henkeä ja sen tavoitteita: uraauurtavat innovaatiot avaavat mahdollisuuksia tuottaa täysin uudenlaisia palveluita, jotka palvelevat ihmiskuntaa ja parantavat ihmisten elämänlaatua. Lisäksi professori Parkinin innovaatiot voivat tulevaisuudessa avata tietä täysin uudelle tietojenkäsittelyn aikakaudelle, jota luonnehtii radikaalisti suurempi kapasiteetti ja pienempi virrankulutus.”

 

Stuart Parkin on IBM Fellow, konsultoiva professori Stanfordin yliopistossa, vieraileva professori neljässä muussa yliopistossa, Max Planck -instituutin mikrofysiikan osaston johtaja, sekä Halle-Wittenbergin Martin Luther -yliopiston Alexander von Humboldt -professori.

Millennium-teknologiapalkinto on suomalainen kunnianosoitus ihmisten elämänlaatua parantavan teknologian kehittäjille. Palkinto jaetaan joka toinen vuosi teknologisesta innovaatiosta, joka parantaa merkittävästi ihmisten elämänlaatua nyt ja tulevaisuudessa. Palkinnon myöntää riippumaton Tekniikan Akatemia -säätiö, jonka taustavoimia ovat suomalainen tiedeyhteisö, elinkeinoelämä ja Suomen valtio. Palkinnonsaajan valitsee Tekniikan Akatemian hallitus kansainvälisen palkintolautakunnan ehdotuksesta. Palkintolautakunta koostuu arvostetusta joukosta johtavia suomalaisia ja kansainvälisiä tieteen ja teknologian asiantuntijoita. Palkintoseremonia pidetään Helsingissä 7.5.2014.

 

Tietoja medialle:

 

1. Suomalaiset mediayhteydet:

Niina Suhonen, viestintä- ja markkinointipäällikkö, Tekniikan Akatemia

niina.suhonen@technologyacademy.fi, +358 40 8439 438

 

2. Kansainväliset mediayhteydet:

Rob Blackhurst, Apollo Public Relations

rob@apollopublicrelations.com, +44 787 9423341

 

3. Tekniikan Akatemia

Juha Ylä-Jääski, toimitusjohtaja

juha.yla-jaaski@technologyacademy.fi , +358 40 903 0606

 

Kansleri Jarl-Thure Eriksson, Åbo Akademi, kansainvälisen palkintolautakunnan puheenjohtaja jarl.thure.eriksson@abo.fi, +358 40 5012 570

 

Tallenne voittajan julkistustilaisuudesta on nähtävissä 10.4. 2014 alkaen: www.youtube.com/user/millenniumprize

Press kit, jossa myös video ja valokuvia Stuart Parkinista

www.taf.fi

Stuart Parkinin videoita verkossa

https://www.youtube.com/watch?v=cID4fKraWkE

http://online.kitp.ucsb.edu/online/plecture/sparkin13/rm/flashtv.html

http://video.mit.edu/watch/tr10-racetrack-memory-545/

Lisätietoa Millennium-teknologiapalkinnosta ja kansainvälisen palkintolautakunnan kokoonpanosta: www.millenniumprize.fi

Aikaisemmat palkinnonsaajat

Ensimmäinen palkinnonsaaja oli World Wide Webin kehittäjä Sir Tim Berners-Lee vuonna 2004. Vuonna 2006 palkinto myönnettiin professori Shuji Nakamuralle, joka on kehittänyt vallankumouksellisen uuden valonlähteen – kirkkaansinisen, vihreän ja valkoisen LED-valon sekä sinisen laservalon. Vuonna 2008 palkinto myönnettiin professori Robert Langerille, joka on kehittänyt menetelmän lääkeaineiden vapautumisen säätelemiseksi ja uudentyyppisten biomateriaalien käytöstä kudosten kasvattamiseksi. Neljännen kerran palkinto myönnettiin professori Michael Grätzelille vuonna 2010 väriaineherkistettyjen aurinkokennojen kehitystyöstä. Vuonna 2012 pääpalkinnon saajia oli kaksi: Linus Torvalds tunnustuksena ennakkoluulottomasta uuden avoimen lähdekoodin käyttöjärjestelmän luomisesta, joka johti laajalti käytetyn Linux-ytimen kehittämiseen, sekä Shinya Yamanaka tunnustuksena uudesta menetelmästä kehittää monikykyisiä kantasoluja tavallisesta kudoksesta.

Lisätietoa aiemmista voittajista ja heidän innovaatioistaan:

Tapauskertomuksia, haastatteluja, valokuvia ja videoita palkinnonsaajista on saatavana osoitteesta www.millenniumprize.fi

Millennium-teknologiapalkinnon yhteistyökumppanit

Aalto-yliopisto, Espoon kaupunki, FIM, Helsingin kaupunki, Kemira, Kone, Metso, Neste Oil, Nokia, Outotec, SEB, Vaisala.

Tekniikan Akatemia TAF on riippumaton säätiö, joka edistää ihmisten elämänlaatua kestävällä tavalla parantavia innovaatioita. Tekniikan Akatemia jakaa joka toinen vuosi kansainvälisen Millennium-teknologiapalkinnon sekä järjestää siihen liittyviä tapahtumia kuten Millennium Youth Camp -tiedeleirejä. TAF rakentaa Suomi-kuvaa pohjoismaisena hyvinvointivaltiona ja korkean teknologian maana osallistumalla aktiivisesti tiedeyhteisön, elinkeinoelämän sekä julkisten organisaatioiden kansainvälisiin verkostoihin.

Tekniikan Akatemian jäseniä ovat Teknillisten Tieteiden Akatemia TTA ja Svenska Tekniska Vetenskapsakademien i Finland STV, sekä johtavia suomalaisia yrityksiä edustava Elinkeinoneuvosto. TAF:n vahvuuksia ovat kolmikantainen yhteistyö elinkeinoelämän, valtionhallinnon ja tiedeyhteisöjen välillä sekä kattava verkosto kaikilla kolmella alueella. Kaikki kolme toiminta-alaa ovat edustettuina sekä säätiön hallituksessa että työvaliokunnassa.

Lisätietoa Tekniikan Akatemiasta:

www.technologyacademy.fi

Ajankohtaista