Vuoden teknologiajohtaja 2014 on Neste Oilin Lars Peter Lindfors

Tekniikan Akatemia TAF jakaa palkinnon tunnustuksena teknologiajohtajalle, joka on työllään vaikuttanut yrityksensä teknologiakyvykkyyteen ja kasvumahdollisuuksiin, toimii inspiroivana johtajana sekä vaikuttaa aktiivisesti yhteiskunnallisissa verkostoissa.

Vuoden teknologiajohtaja-palkinto jaetaan nyt neljättä kertaa. Palkinto toteutetaan yhteistyössä TAF:n, Spinverse Oy:n ja Sitran kanssa.

Tällä kierroksella ehdolla oli kaikkiaan 17 teknologiajohtajaa eri toimialoilta. Tuomariston puheenjohtajan Yrjö Neuvon mukaan tänä vuonna kriteereissä painotettiin erityisesti kestävää kehitystä. Neste Oilin Lars Peter Lindfors sai tuomaristolta yksimielistä kannatusta vuoden teknologiajohtajaksi.

”Lindfors on mittavan Neste-uransa huipentumaksi vienyt loppuun pitkän ja haastavan uusiutuvan projektin, jonka varrella on ollut riskejä ja vastoinkäymisiäkin, mutta määrätietoisen työn ansiosta Neste Oilin on nyt mahdollista tehdä biojätteistä ja uusituvasta raaka-aineesta uusiutuvaa dieseliä kannattavasti. Biotalous on kasvanut tärkeään rooliin niin Neste Oilin, Suomen kuin koko maailmankin mittakaavassa”, Yrjö Neuvo toteaa.

Yli 25 vuoden ura Nesteellä

Lars Peter Lindfors (TkT, MBA) on tehnyt koko työuransa Neste-konsernin ja siitä irtautuneen Neste Chemicalsin, sittemmin Perstorp AB:n palveluksessa. Työtehtävät ovat aina liittyneet teknologiaan ja liiketoimintojen uudistumiseen.

Ura alkoi vuonna 1989 tutkimusinsinöörinä Neste Oilissa ja vastuu on kasvanut vuosi vuodelta. Ensimmäinen teknologiajohtajan tehtävä oli Perstorp AB:ssa, jonne Lindfors siirtyi vuonna 2001 rakentamaan uutta teknologiaorganisaatiota kahdesta fuusioidusta yrityksestä. Muita kansainvälisiä tehtäviä on hänellä ollut mm. Belgiassa, Yhdysvalloissa ja Intiassa. Neste Oiliin Lindfors palasi vuonna 2007 teknologiajohtaksi ja johtoryhmään hänet valittiin vuonna 2009. Nyt vastuualue kattaa teknologian, strategian ja mm. uusiutuvien raaka-aineiden kehittämisohjelman.

Pitkä ura suuren teknologiayrityksen palveluksessa on ollut myös näköalapaikka teknologiajohtajuuden muutokseen. ”Maailma on nykyään pienempi ja haasteet moninaisempia. Yhteistyön merkitys on kasvanut entisestään, sillä myös teknologiaan liittyvät haasteet ovat monimutkaisempia kuin aikaisemmin. Nyt tarvitaan kokonaisvaltaista näkemystä ja laajaa osaamisverkostoa sekä yhteistyötä läpi organisaation, funktionaalinen linja-ajattelu ei toimi enää tänä päivänä. Toimialaverkostot ja muut yhteistyökumppanit ovat tärkeitä mahdollistajia uuden kehittämisessä ja ikkuna ympärillä olevaan maailmaan.”

Suomalaisten yritysten panostettava uudistumiseen ja markkinointiin

Neste Oil on Yrjö Neuvon mielestä hyvä esimerkki onnistuneesta liiketoiminnan uudistamisesta ja uudistumista kaivataan Suomessa laajemminkin. ”Suomessa on paljon mielenkiintoisia innovaatioita ja menestyksekästä liiketoimintaa esimerkiksi peliteollisuudessa, lääketieteessä ja bioteknologiassa, terveys- ja hyvinvointiteknologioissa, julkisen hallinnon tietotekniikassa sekä palveluliiketoiminnassa.”

Lars-Peter Lindforsin mielestä suomalaisilla yrityksillä on paljon teknistä osaamista, mutta sen hyödyntämiseen tarvitaan entistä parempaa osaamista ja itseluottamusta, etenkin markkinointiin ja myyntiin. Kieliosaaminen ja eri kulttuurien ymmärrys ovat perusedellytyksiä kansainvälisen insinööriosaamisen vientimenestykseen.

Päättäjille Lindfors lähettää selkeät terveiset. ”Koulutusjärjestelmä on yhteiskunnan tulevaisuus ja vankka kulmakivi – siitä pitää huolehtia jatkossakin. Perustutkimukseen panostaminen sekä yritysten tukeminen uuden kehittämisessä on todella tärkeätä. Eri toimialojen välistä yhteistyötä tulisi tukea sekä kannustaa  yrityksiä myös kansainväliseen yhteistyöhön.”

LISÄTIETOJA:

Mediayhteydet:

Niina Suhonen
Viestintä- ja markkinointipäällikkö, Tekniikan Akatemia
Puh. 040 8439 438

Vuoden teknologiajohtaja 2014:

Lars-Peter Lindfors
Teknologiajohtaja, Neste Oil
Puh. 050 458 3605

Yrjö Neuvo
Tuomariston puheenjohtaja, Tekniikan Akatemia
puh. 0400 740 300

Ajankohtaista