Suomalaiset kantasolututkimuksen ja avoimen lähdekoodin osaajat palkitaan Millennium Distinction Awards -tunnustuspalkinnoilla

Tekniikan Akatemia TAF jakaa Millennium Distinction Awards -tunnustuspalkinnot kahdelle suomalaiselle tutkijalle ja kahdelle yritykselle vuoden 2012 Millennium-teknologiapalkinnon voittajien aloilta.

Kantasolututkimuksesta palkitaan erikoistutkija Riikka Lund Turun Biotekniikan keskuksesta sekä helsinkiläinen bioalan yritys Glykos Finland Oy. Avoimen lähdekoodin alueelta palkitaan professori Matti Rossi Aalto-yliopistosta sekä älypuhelinyhtiö Jolla Oy. Palkinnot luovutetaan voittajille 5.11. Tampereella.

Millennium Distinction Awards -tunnustuspalkinnoilla tuodaan esiin suomalaista osaamista viimeisimmän Millennium-teknologiapalkinnon voittajan alalta. Vuoden 2012 Millennium-teknologiapalkinnon voitti kaksi henkilöä eri aloilta. Toinen heistä on suomalais-yhdysvaltalainen Linus Torvalds, joka kehitti avoimeen lähdekoodiin perustuvan Linux-käyttöjärjestelmän ytimen eli kernelin. Linuxilla on ollut merkittävä vaikutus Internetin avoimuuteen ja kehitykseen. Toinen palkittu on japanilainen tutkija Shinya Yamanaka, joka tutkimusryhmänsä kanssa teki onnistuneesti iPS-kantasoluja, jotka pystyvät itse uusiutumaan ja ovat monikykyisiä. Menetelmän avulla on mahdollista tehdä kantasolututkimusta erittäin monikykyisillä soluilla käyttämättä ihmisalkioita. Yamanakan menetelmään perustuen etsitään uusia hoitomuotoja vaikeisiin sairauksiin, kuten perinnöllisiin sydänsairauksiin, diabetekseen ja syöpään.

Nyt luovutettavien tunnustuspalkintojen saajien työ on samalla tavalla uraauurtavaa kuin Millennium-teknologiapalkinnon voittajienkin työ. Tutkijoiden sarjassa palkittavat ovat toimineet ansiokkaasti edistäen korkeampaa opetusta ja käynnistäen korkeatasoista tutkimustoimintaa Suomessa. Palkittavien yritysten johtajat puolestaan ovat onnistuneet tuotteistamaan uuteen teknologiaan perustuvan innovaation, perustaneet innovaatioon liittyvän kasvuyrityksen tai toimineet sen johtajana.

Tuomariston puheenjohtajan, Tekniikan Akatemian toimitusjohtajan Juha Ylä-Jääskin mukaan arvioitavana oli useita tasokkaita ehdokkaita niin kantasolututkimuksen kuin avoimen lähdekoodinkin alueelta. Alat kuitenkin poikkeavat toisistaan melkoisesti: kantasolututkimus on Suomessa vielä hyvin kapea ja verrattain uusi ala, kun taas avoimen lähdekoodin puolella osaamista on kertynyt jo laajemmin.

Avoimen lähdekoodin pioneerihenkeä ja rohkeaa yrittäjyyttä

Avoimen lähdekoodin tutkijoiden sarjassa palkittu Aalto-yliopiston tieto- ja palvelutalouden laitoksen professori Matti Rossi on työllään edistänyt merkittävästi avoimen lähdekoodin käyttöä ja käyttöönottoa Suomessa ja globaalisti kansainvälisten verkostojensa kautta.

Matti Rossin tutkimusryhmä on tutkinut vuodesta 2005 alkaen avoimen lähdekoodin ja avoimen datan liiketoimintamalleja EU:n ja Tekesin rahoittamissa projekteissa.

”Tämän tutkimustyön avulla olemme osoittaneet, että on mahdollista säilyttää avoimuus ja silti luoda palveluita, joista käyttäjät ovat valmiita maksamaan. Datan ja koodin avoimuus on tärkeää myös yhteiskunnallisesti ja julkisen datan avaaminen tukee erinomaisesti pohjoismaista aktiivista kansalaisyhteiskuntaa”, Rossi linjaa.

Avoimuus ei kuitenkaan ole ongelmatonta.

”Avoimuuden suurimmat uhat liittyvät laajamittaiseen tietojen yhdistelyyn, mikä voi johtaa vakaviin yksityisyydensuojaongelmiin ja sitä kautta ihmisten haluttomuuteen tukea avoimuuskehitystä”, Rossi kertoo.

Avoimen lähdekoodin yrityssarjassa palkittu älypuhelinyhtiö, entisten nokialaisten vuonna 2011 perustama Jolla Oy on tuomariston mukaan uudenlainen suomalainen yritys, jonka toiminnassa yhdistyvät vaativat tavoitteet, kansainvälinen rahoitus ja rohkea riskinotto. Yhtiö on tuomassa omaan avoimeen Sailfish-käyttöjärjestelmäänsä perustuvan älypuhelimensa markkinoille kuluvan vuoden lopulla.

”Jollan koko teknologiaportfolio perustuu avoimeen lähdekoodiin ja siihen liittyvien käytäntöjen ylivoimaiseen osaamiseen. Kokonaisuutena Jolla on jo nyt osoittanut, että tämäntapainen yrittäjyys on mahdollista myös Suomessa, ja että tilaa muille vastaavanlaisille ilmiöille on olemassa”, sanoo tuomariston puheenjohtaja Juha Ylä-Jääski.

Jollan toimitusjohtaja Tomi Pienimäki pitää tunnustuksen saamista osoituksena siitä, että läpinäkyvyys on tärkeää ja että toimialalla arvostetaan avoimuutta.

”Koko Jollan henkilöstö jakaa saman vision, ja lisäksi koko avoin yhteisö tukee työtämme ja käyttöjärjestelmämme Sailfishin kehitystä. Osallistumme itse kymmeniin avoimen lähdekoodin projekteihin ja useiden alustatarjoajien, kuten Linux-kernelin, kehitystyöhön.  Kun toimii aktiivisesti avoimen lähdekoodin yhteisöissä tuhansien lahjakkaiden kehittäjien kanssa, voi saavuttaa tuloksia, jotka eivät muuten olisi mahdollisia. Avoimuus on myös turvallisuuskysymys, sillä useammat koodia ja prosesseja tarkkailevat silmäparit näkevät paremmin mahdolliset tietoturvaan liittyvät aukot ja siten parantavat yksityisyydensuojaa”, Tomi Pienimäki toteaa.

Kantasolututkimuksen läpimurtoja

Kantasolututkijoiden sarjassa palkittu erikoistutkija Riikka Lund johtaa Turun Biotekniikan keskuksen kantasolututkimusryhmää yhdessä professori Riitta Lahesmaan kanssa. Lund on tutkimuksessaan selvittänyt mekanismeja, joiden avulla kantasolut ylläpitävät ainutlaatuista uusiutumiskykyään ja sitä, miten kantasolujen perimän tasapaino saattaa häiriintyä ja muuttaa esimerkiksi syöpään liittyvien geenien säätelyä. Lund on ollut myös mukana kehittämässä tietokantaa, jonka avulla voidaan tutkia koko perimän laajuisesti geenien aktiivisuutta kantasoluissa ja niistä erilaistetuissa tuotteissa.

Lundin mukaan Suomessa on monipuolista kantasolualan huippuosaamista:

”Sekä perus- että soveltavan kantasolututkimuksen tukeminen on tärkeää, jotta saamme rakennettua vahvan perustan tulevaisuuden biolääketieteellisille sovelluksille. Kantasolujen avulla voidaan tutkia uudella tavalla sairauksia ja etsiä sopivia hoitomuotoja koeolosuhteissa. Lisäksi kantasoluista odotetaan olevan tulevaisuudessa hyötyä vaurioituneiden kudoksien korjaamisessa tai korvaamisessa. On tärkeää, että suomalainen kantasolututkimus edistää tätä kehitystä tieteen eturintamassa.”

Yrityssarjassa palkittu Glykos Finland Oy on helsinkiläinen bioalan yritys, jonka tuotteet ja teknologia perustuvat glykobiologiaan. Yrityksen toimitusjohtaja Juhani Saarinen arvostaa sitä, että suomalaista kantasoluosaamista nostetaan esiin. Glykosin kannalta hän näkee palkinnon tunnustuksena koko henkilöstön työlle sekä myös yhtiön rahoittajille, mm. Tekesille.

Glykos on perustettu vuonna 2004, se on kasvanut kannattavasti ja rakentanut merkittävän patenttisalkun. Kantasolutuotteet muodostavat noin neljänneksen yrityksen tuotteista. Tuomariston näkemyksen mukaan Glykosilla on hyvät mahdollisuudet kehittää sovelluksia Yamanakan innovaation pohjalta.

Saarinen kertoo, että Glykos on ensimmäisenä yrityksenä julkaissut kantasolujen pinnan rakenteita ja yhtiön kantasolutuotteet keskittyvätkin kantasolujen käsittelyyn laboratorioissa:

”Yhdistämällä esimerkiksi tietoa syöpäsolujen pintarakenteesta tietoon kantasolujen pintarakenteesta saadaan tietoa syöpäsolujen käyttäytymisestä, mikä auttaa kehittämään tehokkaampia lääkkeitä syövän hoitoon. Kantasolujen avulla voidaan jo nyt räätälöidä hoitomuotoja potilasryhmäkohtaisesti esimerkiksi leukemian hoidossa.”

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Juha Ylä-Jääski, Tekniikan Akatemia

juha.yla-jaaski@technologyacademy.fi, puh. 040 903 0606

 

Viestintä- ja markkinointipäällikkö Niina Suhonen, Tekniikan Akatemia

niina.suhonen@technologyacademy.fi, puh. 040 843 94 38

 

LIITE

MILLENNIUM DISTINCTION AWARDS 2013 –TUNNUSTUSPALKINNON SAAJAT

AVOIN LÄHDEKOODI

Jolla Oy

Jolla on perustettu loppuvuonna 2011. Yhtiön perusti joukko entisiä Nokia Oyj:n työntekijöitä, jotka olivat kehittäneet Nokialla Linux-pohjaisen avoimeen käyttöjärjestelmään Meegoon perustuvia tuotteita. Jolla on tuomassa markkinoille oman Linux-pohjaisen, Sailfish-käyttöjärjestelmään perustuvan älypuhelimensa kuluvan vuoden lopulla. Pidemmällä aikavälillä yhtiö aikoo keskittyä käyttöjärjestelmänsä lisensointiin muille puhelinvalmistajille.

Matti Rossi

Matti Rossi on tietojärjestelmätieteen professori Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa ja tietojärjestelmien kehittämisen dosentti Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa. Hänen tutkimuksensa keskittyy tietojärjestelmien kehittämisen ongelmiin. Viime aikoina hän on tutkinut erityisesti laajoja ERP- ja arkkitehtuurihankkeita ja niiden organisationaalisia vaikutuksia sekä avoimen datan hyväksikäyttöä liiketoiminnassa.

Matti Rossi on valmistunut Jyväskylän Yliopistosta kauppatieteiden maisteriksi vuonna 1994 ja kauppatieteiden tohtoriksi vuonna 1998.  Hän on kansainvälisesti tunnettu ja tunnustettu tutkija, mistä ovat osoituksena mm. sekä aikakausilehtien (Journal of Database Management 2008), että kansainvälisten konferenssien (ECIS 2005, HICSS 2006, HICSS 2010) parhaiksi arvioidut artikkelit. Väittelemisen jälkeen hän on työskennellyt Georgia State -yliopistossa sekä Erasmus-yliopistossa ja ollut vierailijana Claremont Graduate Universityssä. Rossi on Association for Information Systemsin virallisen lehden, Communications of the AIS:n,  päätoimittaja.

KANTASOLUTUTKIMUS

Glykos Finland Oy

Glykos Finland Oy on vuonna 2004 perustettu helsinkiläinen bioalan yritys. Yrityksen tutkimus- ja tuotekehitysprojektit keskittyvät mm. syöpävasta-aineiden kehittämiseen, vasta-ainemyrkkykonjugaattiteknologiaan, vasta-aineglykoformeihin ja kantasolututkimukseen. Glykosilla on merkittävä patenttisalkku, joka perustuu glykaaneja koskeviin tutkimuksiin ja tuotekehitysprojekteihin. Glykosin toiminta on ollut kannattavaa alusta asti. Toiminta on rahoitettu tulorahoituksen ja Tekes-rahoituksen voimin. Glykosin asiakaskunta koostuu suurista lääketeollisuuden yrityksistä  ja se työllistää tällä hetkellä noin 60 henkilöä.

Riikka Lund

Riikka Lund toimii Turun Biotekniikan keskuksessa Suomen Mikrosiru- ja Sekvensointikeskuksen laboratorion johtajana sekä kantasolututkimusryhmän johtajana yhdessä professori Riitta Lahesmaan kanssa.  Hän on keskittynyt tutkimaan genomisen tasapainon säätelyn häiriöitä kantasolumalleissa sekä terveissä ja sairaissa kudoksissa mm. Alzheimerin tautiin liittyen. Tutkimusta tehdään poikkitieteellisenä ja kansainvälisenä yhteistyönä ja siinä sovelletaan uusimpia genomin laajuisia menetelmiä.

Lund on valmistunut Turun Yliopistossa Filosofian Maisteriksi vuonna 2001 ja väitellyt tohtoriksi vuonna 2004. Väitöksen jälkeen hän toimi tutkijana Sheffieldin Yliopiston kantasolukeskuksessa 2007 – 2008, minkä jälkeen palasi Biotekniikan keskukseen. Lundin tutkimustuloksia on julkaistu useissa kansainvälisesti arvostetuissa lehdissä.

 

MILLENNIUM DISTINCTION AWARDS 2013 TUOMARISTO

Vuoden 2013 Millennium Distinction Awards –tuomaristo koostui suomalaisista kantasolututkimuksen ja avoimen lähdekoodin kärkinimistä.

Katriina Aalto-Setälä, dosentti, biolääketieteellisen teknologian yksikkö, Tampereen yliopisto

Will Cardwell, Senior Advisor, Global Alliances, Aalto-yliopisto

Tommi Mikkonen, Tietotekniikan laitoksen johtaja, Tampereen yliopisto

Timo Otonkoski, professori, kokeellisen diabeteksen ja ihmisen kantasolujen tutkimusryhmä, Helsingin yliopisto

Tuomariston puheenjohtajana toimi Tekniikan Akatemian toimitusjohtaja Juha Ylä-Jääski.

Ajankohtaista