Juha Ylä-Jääski Tekniikan Akatemian toimitusjohtajaksi

Tekniikan Akatemian hallitus on tänään 11.4.2013 säätiön vuosikokouksessa nimittänyt TkT Juha Ylä-Jääskin Tekniikan Akatemian toimitusjohtajaksi 1.5. alkaen. Ylä-Jääski on toiminut säätiön vt. toimitusjohtajana 18.2.2013 lähtien.

”Haluan kiittää Tekniikan Akatemian hallitusta minua kohtaan osoittamastaan luottamuksesta. Otan toimitusjohtajan tehtävät vastaan sekä motivoituneena että innostuneena. Tekniikan Akatemialla on useita uniikkeja toimintamuotoja kuten Millennium-teknologiapalkinto, kansainvälinen nuorten tiedeleiri Millennium Youth Camp sekä yleisötapahtuma Tekniikan päivät. Niiden ja muiden ohjelmien tunnettuuden ja vaikuttavuuden edelleen vahvistaminen on suuri mahdollisuus. Eräs keskeisistä kehittämiskohteistani säätiön toiminnassa onkin yhteiskunnallisen vaikuttavuuden lisääminen. Tähän meillä on erinomaiset lähtökohdat: kattavat verkostot ja toimintamallit niin elinkeinoelämän kuin akateemisten ja valtiollisten toimijoiden suuntaan”, Juha Ylä-Jääski toteaa.

Uusia jäseniä Tekniikan Akatemian hallitukseen

Vuosikokouksessa hallituksen uusiksi jäseniksi valittiin seuraavat henkilöt: valtiosihteeri Martti Hetemäki, Elinkeinoelämän keskusliiton hallituksen puheenjohtaja Ilpo Kokkila sekä Teknologiateollisuuden hallituksen puheenjohtaja Jari Paasikivi.

Tekniikan Akatemian hallituksessa on 16 jäsentä elinkeinoelämän, valtion, tiedeyliopistojen ja perustajaorganisaatioiden korkeimmasta johdosta.

Tekniikan Akatemian hallitus 2013

Elinkeinoelämän edustajat:

Hallituksen puheenjohtaja Ilpo Kokkila, Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Hallituksen varapuheenjohtaja Kari Jordan, Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Hallituksen puheenjohtaja Jari Paasikivi, Teknologiateollisuus
Hallituksen varapuheenjohtaja Pekka Lundmark, Teknologiateollisuus

Valtion edustajat:

Valtiosihteeri Martti Hetemäki, Valtiovarainministeriö
Kansliapäällikkö Erkki Virtanen, Työ- ja elinkeinoministeriö
Yliasiamies Mikko Kosonen, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto SITRA
Pääjohtaja Pekka Soini, Teknologian kehittämiskeskus Tekes

Tiedeyliopistojen edustajat:

Rehtori Ilkka Pöyhönen, Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Rehtori Lauri Lajunen, Oulun yliopisto
Rehtori Jorma Mattinen, Åbo Akademi
Rehtori Tuula Teeri, Aalto-yliopisto

Perustajaorganisaatioiden edustajat:

Vuorineuvos Stig Gustavson, Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finland STV (puheenjohtaja)
Professori Olavi Nevanlinna, Teknillisten Tieteiden Akatemia TTA (varapuheenjohtaja)
Puheenjohtaja Marjo Matikainen-Kallström, Tekniikan Akateemisten Liitto TEK
Professori Yrjö Neuvo, Tekniikan edistämissäätiö TES

 

Tekniikan Akatemian työvaliokunta 2013

Tekniikan Akatemian työvaliokunta vastaa säätiön toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä ja varojen sijoittamisesta hallituksen ohjeiden mukaisesti. Hallitus nimitti työvaliokuntaan seuraavat henkilöt vuodeksi 2013.

Puheenjohtaja Jarl-Thure Eriksson, Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finland STV
Valtuuston jäsen Lotta Forssell, TEK
Vuorineuvos Stig Gustavson, Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finland STV
Johtaja Esko Keskinen, Teknologiateollisuus ry
Rehtori Markku Kivikoski, Tampereen teknillinen yliopisto
Neuvotteleva virkamies Pirjo Kutinlahti, Työ- ja elinkeinoministeriö
Esimies Olavi Nevanlinna, Teknillisten Tieteiden Akatemia TTA
Professori Risto Nieminen, Teknillisten Tieteiden Akatemia TTA

 

Lisätietoja:

Tekniikan Akatemia

Hallituksen puheenjohtaja Stig Gustavson, puh. 0400 411 119

Toimitusjohtaja Juha Ylä-Jääski, puh. 040 903 0606

Ajankohtaista