Vuoden 2014 Millennium-teknologiapalkinnon voittajaehdokkaiden haku alkaa tänään

Tekniikan Akatemia avaa tänään vuoden 2014 Millennium-teknologiapalkinnon nimeämiskauden.

Ehdotuksia palkittaviksi voivat esittää yliopistojen, tutkimuslaitosten ja muiden akateemisten toimijoiden sekä yritysten edustajat maailmanlaajuisesti. Joka toinen vuosi jaettava palkinto on yksi maailman suurimmista tiede- ja teknologiapalkinnoista, ja sen palkintosumma on vähintään miljoona euroa. Ehdokkaita voi nimetä 14.1.–31.7.2013. Pääpalkinnonsaaja tai -saajat julkistetaan vuoden 2014 kesäkuussa.

Millennium-teknologiapalkinto annetaan kestävää kehitystä edistävälle innovaatiolle, joka parantaa ihmisten elämänlaatua. Innovaatiosta palkittavalla henkilöllä tulee olla kyseisen innovaation käytännön sovelluksia, näyttöä sovellusten jatkokehityksestä ja hänen on edistettävä korkealaatuista tieteellistä ja teknologiaan liittyvää tutkimus- ja kehitystyötään. Palkinto voidaan antaa yhdelle henkilölle tai tutkijaryhmälle ja palkittavaksi voi ehdottaa minkä tahansa maan kansalaisia miltä tahansa teknologian osa-alueelta paitsi sotateknologian alalta.

Aiemmat Millennium-teknologiapalkinnon voittajat ovat saavuttaneet urallaan myös muuta huomattavaa tunnustusta. Pääpalkinto on annettu tähän saakka kuudelle voittajalle, jotka kaikki ovat nykyisin kansainvälisesti tunnettuja ja arvostettuja.

Vuonna 2012 pääpalkinnon voittivat suomalais-yhdysvaltalainen Linus Torvalds ja japanilainen Shinya Yamanaka. Torvalds kehitti Linuxin, maksuttoman avoimeen lähdekoodiin perustuvan käyttöjärjestelmän, joka on käytössä monissa älypuhelimissa ja tablettilaitteissa ja on vaikuttanut merkittävästi Internetin avoimuuteen. Yamanaka on tehnyt uraauurtavaa kantasolututkimusta, jossa ei käytetä alkioita. Tutkimuksen avulla kehitetään hoitokeinoja muun muassa sydänsairauksiin, diabetekseen ja selkärankavammoihin. Yamanaka sai viime syksynä myös vuoden 2012 lääketieteen Nobel-palkinnon.

“Siitä lähtien, kun Millennium-teknologiapalkinto perustettiin 11 vuotta sitten, palkinto on korostanut sellaisten lahjakkaiden innovoijien roolia, jotka kantavat oman kortensa kekoon ihmisten elinolojen kohentamiseksi – olipa se sitten maksuttomien ja avoimien viestintäteknologioiden kehittämistä, kustannustehokkaiden ja kestävien energianlähteiden luomista tai uusien lääkeannostelumenetelmien kehittämistä vakaviin sairauksiin”, sanoo Tekniikan Akatemian toimitusjohtaja Ainomaija Haarla ja jatkaa:

“Tiedepalkinnot voivat todellakin edistää innovaatioita lisäämällä rahoittajien kiinnostusta ja saamalla aikaan julkista keskustelua, mutta vain jos ne annetaan hyvin perustein ja palkintolautakunta koostuu tiedeasiantuntijoista. Korkeatasoiset voittajaehdokkaat ovat perusta kaikelle sille, mitä Millennium-teknologiapalkinto edustaa, ja odotamme saavamme niitä tälläkin kertaa.”

Tekniikan Akatemian yhteistyökumppaneina palkinnon tunnetuksi tekemisessä on johtavia suomalaisyrityksiä sekä valtiollisia ja akateemisia toimijoita. Aalto-yliopisto on Tekniikan Akatemian strateginen kumppani. ”Akateeminen tutkimus on tärkeä osa innovaatioiden syntyä ja paremman maailman luomista. Aalto-yliopisto on innolla mukana tämän hienon palkinnon jakamisessa”, toteaa Aalto-yliopiston rehtori Tuula Teeri.

Perusteellinen valintaprosessi

Millennium-teknologiapalkinnolla on perusteellinen arviointi- ja valintaprosessi. Kahdeksasta johtavasta tieteentekijästä koostuva kansainvälinen palkintolautakunta seuloo ja arvioi nimeämiset. Tekniikan Akatemian hallitus valitsee lautakunnan jäsenet Aalto-yliopiston tekemien ehdotusten perusteella.

Palkintolautakunnan jäsenet arvioivat nimeämisiä useiden kriteerien perusteella. Vaatimuksena on, että innovaatio on jo osoittanut hyödyttävänsä suurta osaa ihmiskunnasta. Sen pitää myös edistää kestävää kehitystä. Nimettyjen henkilöiden tulee myös itse jatkaa uraauurtavaa tutkimustaan. Ehdokkaita voivat nimetä tiede- ja insinööriakatemioiden, yliopistojen ja tutkimuslaitosten sekä yritysten ja järjestöjen edustajat. Itseään ei voi ehdottaa palkittavaksi.

Kansainvälinen palkintolautakunta aloittaa ehdokkaiden arvioinnin perehtymällä nimeäjien laatimaan tausta-aineistoon. Lautakunta tutkii lupaavimmat ehdokkaat ja laatii sen perusteella ehdokasluettelon Tekniikan Akatemian hallitukselle. Hallituksen hyväksynnän jälkeen palkintolautakunta suosittelee pääpalkinnon voittajaa tai voittajia. Tekniikan Akatemian hallitus päättää voittajasta.

Kansainvälinen palkintolautakunta 2013–2014

Palkintolautakunnan kunkin jäsenen toimikausi on enintään neljä palkintokierrosta eli kahdeksan vuotta. Vuoden 2014 Millennium-teknologiapalkintokierroksen uudet jäsenet ovat professori Jaakko Astola ja tohtori Hans-Joachim Freund Saksasta.

Kansleri Jarl-Thure Eriksson, Suomi. Kansainvälisen palkintolautakunnan puheenjohtaja. Åbo Akademin kansleri ja aikaisemmin Tampereen teknillisen yliopiston rehtori. Erikoisalat: suprajohtavuus, monimutkaiset järjestelmät ja hermoverkot.

Professori Eva-Mari Aro, Suomi. Molekulaarisen kasvibiologian professori Turun yliopistossa. Erikoisalat: fotosynteesi, aurinkoenergian muuntaminen ja viherhiukkasten signaalit.

Professori Jaakko Astola, Suomi. Signaalinkäsittelyn professori Tampereen teknillisessä yliopistossa. Erikoisalat: signaalinkäsittely, informaatioteoria ja tilastotiede.

Tri Craig R. Barrett, Yhdysvallat, Intel Corporationin entinen toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja, apulaisprofessori Stanfordin yliopistossa, hallituksen puheenjohtaja seuraavissa organisaatioissa: Change The Equation, Achieve, Inc., Dossia ja Skolkovo Foundation Council. Erikoisalat: opetusstandardien kohentaminen Yhdysvalloissa ja muualla maailmassa.

Akateemikko Riitta Hari, Suomi. Aalto-yliopiston kylmälaboratorion monitieteisen aivotutkimusyksikön johtaja, kansallisen järjestelmäosaamiskeskuksen johtaja. Erikoisalat: neurotieteet ja neurokuvantaminen.

Tri Hans-Joachim Freund, Saksa. Berliinissä sijaitsevan Max Planck Society:n Fritz Haber -instituutin tiedejäsen ja johtaja. Berliinissä kolmen yliopiston dosentti, kemiallisen fysiikan laitoksen johtaja. Erikoisalat: pintojen ja nanorakenteiden fysikaalinen kemia, etenkin liittyen heterogeeniseen katalyysiin.

Professori Konrad Osterwalder, Sveitsi. YK:n yliopiston rehtori, YK:n alipääsihteeri, Sveitsin teknisten tieteiden akatemian jäsen. Erikoisalat: suhteellisen kvanttikenttäteorian matemaattinen rakenne, alkeishiukkasfysiikka, tilastollinen mekaniikka.

Tri Ayao Tsuge, Japani. Japan Federation of Engineering -järjestön johtaja, Japanin tiedeneuvoston jäsen, Japanin insinööriakatemian varajohtaja. Erikoisalat: energia, ympäristö ja talous, innovointi, teknologian johtaminen ja kansainväliset suhteet.

TkT Juha Ylä-Jääski, Suomi. Kansainvälisen palkintolautakunnan sihteeri. Tekniikan Akatemian vt. toimitusjohtaja.

LISÄTIETOJA:

Niina Suhonen, viestintä- ja markkinointipäällikkö, Tekniikan Akatemia

niina.suhonen@technologyacademy.fi, puh. +358 40 8439 438

Kansainvälinen media:

Rob Blackhurst, Apollo Public Relations rob@apollopublicrelations.com +44 787 9423341

Lisätietoja Millennium-teknologiapalkinnosta, nimeämiskriteerit ja nimeämisasiakirjat ovat osoitteessa www.millenniumprize.fi/cfn.

Nimeämisiin liittyvät yksityiskohtaiset ohjeet ja kysymykset: Juha Ylä-Jääski, Tekniikan Akatemian vt. toimitusjohtaja: juha.yla-jaaski@technologyacademy.fi.

Nimeämisaineiston tulee olla englanniksi ja se pitää toimittaa Tekniikan Akatemiaan 31.7.2013 mennessä osoitteessa www.millenniumprize.fi/cfn.

Tekniikan Akatemia (TAF) on itsenäinen säätiö, joka kestävää kehitystä tukevaa teknologiaa ja tieteellistä tutkimusta. Joka toinen vuosi TAF jakaa Millennium-teknologiapalkinnon ja järjestää siihen liittyviä tapahtumia. Lisäksi TAF rakentaa Suomi-kuvaa korkean teknologian maana osallistumalla aktiivisesti kansainvälisiin tiedeverkostoihin. TAF on mm. CAETS:n, Euro-CASE:n ja World Economic Forumin jäsen ja tekee tiivistä yhteistyötä suomalaisten yritysten sekä valtiollisten ja akateemisten toimijoiden kanssa.