Tekniikan Akatemia ja Aalto-yliopisto tiivistävät yhteistyötään: Laajalla yhteiskuntaohjelmalla innostetaan nuoria tekniikan pariin

Tekniikan Akatemia (TAF) ja Aalto-yliopisto ovat sopineet laajasta yhteistyöstä, jonka tavoitteena on lisätä erityisesti lasten ja nuorten kiinnostusta luonnontieteitä, matematiikkaa ja teknologiaa kohtaan sekä tehdä arjen teknologiaa tunnetuksi jo varhaiskasvatusvaiheesta lähtien. Teknisille aloille riittää Suomessa vielä toistaiseksi hyvin opiskelijoita, mutta tilanne on toinen jo monessa Länsi-Euroopan maassa. Tällä yhteistyöllä halutaan osaltaan vaikuttaa siihen, että nuoret eivät sulkisi mitään urapolkuja pois liian varhaisessa vaiheessa.

Yhteistyö toteutetaan käytännössä osapuolten kesken laadittavalla yhteiskuntaohjelmalla, jonka toimeenpanokaudeksi on sovittu 10 vuotta (2012 – 2022). Ohjelma koostuu molempien osapuolten jo olemassa olevista hankkeista sekä uusista, yhteisistä projekteista. Tavoitteena on mahdollisimman tehokkaasti hyödyntää molempien osapuolten verkostoja ja resursseja sekä eliminoida mahdolliset päällekkäisyydet. Ohjelma on luonteeltaan valtakunnallinen.

Tekniikan Akatemian toiminnassa ohjelmayhteistyöhön tällä hetkellä sopivia elementtejä ovat mm. Millennium-teknologiapalkinto, kansainvälinen nuorten tiedeleiri Millennium Youth Camp, suomalaisille nuorille suunnattu Millennium Youth Forum sekä suurelle yleisölle suunnattu tiedetapahtuma Tekniikan päivät. Aalto-yliopistossa sopivia hankkeita ovat puolestaan luonnontieteiden, matematiikan ja teknologian oppimista tukeva LUMA-toiminta sekä erilaiset koululaisten kurssit ja kerhot.

Tekniikan Akatemian toimitusjohtaja Ainomaija Haarla kommentoi yhteistyösopimusta:

”Tämä nyt tehty sopimus on hieno käytännön esimerkki siitä, että erilaiset toimijat voivat tehdä tuloksellista yhteistyötä, jos niiden tavoitteet ovat yhteneväiset. Eräs Tekniikan Akatemian tärkeimpiä tehtäviä on ihmisten elämänlaatua parantavan tekniikan tunnetuksi tekeminen sekä nuorison innostaminen tekniikan ja luonnontieteiden pariin. Näen, että olemme tällä yhteiskuntaohjelmalla mukana yhteisissä Suomi-talkoissa lisäämässä hyvän tekniikan painoarvoa ja kannustamassa erityisesti nuoria maailman isojen haasteiden ratkaisemiseen tekniikan keinoin, kestävästi ja vastuullisesti.”

TAF jatkaa tiivistä yhteistyötä kaikkien muiden teknillisten tiedeyliopistojen ja muiden yhteistyökumppaneidensa kanssa entiseen tapaan.

Aalto-yliopiston rehtori Tuula Teeri arvioi yhteistyötä:

“Aalto-yliopisto kehittää suomalaista kilpailukykyä ja rakentaa samalla parempaa maailmaa. Teknologian rooli on tässä tehtävässä keskeinen. On tärkeää, että muutaman vuoden kuluttua yliopisto-opinnot aloittavilla lukiolaisilla ja yläasteen koululaisilla on hyvä käsitys siitä, mitä kaikkia opinto- ja työmahdollisuuksia tekniikan ja luonnontieteiden parissa on tarjolla. Tämä yhteistoiminta Tekniikan Akatemian kanssa on erittäin arvokasta pohjatyötä, kun rakennetaan korkeaan koulutustasoon perustuvaa hyvinvointia.”

 

Lisätietoja:

Tekniikan Akatemia, toimitusjohtaja Ainomaija Haarla, puh. +358 40 716 0703

Aalto-yliopisto, vararehtori Hannu Seristö, puh. +358 50 3832478

 

Tekniikan Akatemia lyhyesti

Tekniikan Akatemia (TAF) on itsenäinen säätiö, jonka tavoitteena on edistää ihmisten elämänlaatua parantavaa tieteellistä tutkimusta ja uusia teknologioita. TAF jakaa joka toinen vuosi Millennium-teknologiapalkinnon ja järjestää myös muita tapahtumia, kuten jokavuotisen Millennium Youth Camp –tiedeleirin. Lisäksi TAF tekee Suomea tunnetuksi edistyksellisten teknologioiden keulakuvana toimimalla aktiivisesti tiedeyhteisöiden, elinkeinoelämän ja julkishallinnon verkostoissa.    

 

Aalto-yliopisto lyhyesti

Aalto-yliopisto on teknisten tieteiden, kauppatieteiden ja taideteollisen alan monialainen tiede- ja taideyhteisö. Yliopisto rakentuu suomalaisille vahvuuksille ja sen päämääränä on kehittyä omaleimaisena kokonaisuutena yhdeksi maailman kärkiyliopistoista. Perus- ja jatko-opiskelijoita uudessa yliopistossa on 20 000 ja henkilöstöä 5 000, joista professoreja noin 350.

 

Ajankohtaista