Aalto-yliopisto – Millennium-teknologiapalkinnon strateginen kumppani


TAF ja Aalto-yliopisto tekevät laajaa yhteistyötä, jonka tavoitteena on lisätä erityisesti lasten ja nuorten kiinnostusta luonnontieteitä, matematiikkaa ja teknologiaa kohtaan sekä tehdä arjen teknologiaa tunnetuksi jo varhaiskasvatusvaiheesta lähtien. Yhteistyö toteutetaan käytännössä osapuolten kesken laadittavalla yhteiskuntaohjelmalla, jonka toimeenpanokaudeksi on sovittu 10 vuotta (2012 – 2022). Ohjelma koostuu molempien osapuolten jo olemassa olevista hankkeista sekä uusista, yhteisistä projekteista. Tavoitteena on mahdollisimman tehokkaasti hyödyntää molempien osapuolten verkostoja ja resursseja sekä eliminoida mahdolliset päällekkäisyydet. Ohjelma on luonteeltaan valtakunnallinen.