Teknikakademien TAF är en självständig stiftelse som lyfter fram innovationer som förbättrar människornas livskvalitet och främjar hållbar utveckling.

TAF delar vartannat år ut Millenniumpriset för teknologi och ordnar andra evenemang. Dessutom gör TAF Finland känt som ett teknologiland och en nordisk välfärdsstat genom att aktivt medverka i forskarsamhällets, näringslivets och den offentliga förvaltningens nätverk.

Kort på svenska