Kymmenenvuotisen historiansa aikana Millennium-teknologiapalkinto on jaettu 11 merkittävälle innovaatiolle, jotka parantavat ihmisten elämänlaatua ja edistävät kestävää kehitystä.