Naisille suunnattu innovaatiopalkinto

Eduskunta on perustanut yleisen ja yhtäläisen äänioikeuden 110-vuotisen historian kunniaksi naisille suunnatun teknologiaan ja talouteen liittyvän innovaatiopalkinnon.

 

Palkinto korostaa innovaatioiden tärkeyttä nyky-yhteiskunnassa ja tunnustaa naisten merkittävän osuuden uusien innovaatioiden tuottamasta talouskasvusta. Se tuo esille naisten osaamista ja nostaa heidän näkyvyyttään teknologian ja talouden aloilla. Palkinto edistää naisten mahdollisuuksia tuoda esille erityisosaamistaan ja esittää uusia ajatuksia yhteiskunnallisesti tärkeiden teknologioiden ja talouden aloilla. Samalla tuetaan uusia innovaatioita ja uutta tutkimusta, jotka tuottavat Suomelle merkittävää yhteiskunnallista pääomaa sekä taloudellista hyvinvointia.

Palkinto myönnetään naiselle tai naisista koostuvalle ryhmälle tieteellisesti merkittävästä innovaatiosta teknologian tai talouden alalta. Palkinto kattaa kaikki teknologian ja talouden alat. Palkinnon saajan tai saajien tulee olla Suomen kansalaisia.

Vuonna 2017 palkinnon saaja tai saajat julkistetaan ja palkitaan eduskunnassa äänioikeuden vuosipäivänä 1. kesäkuuta. Julkistuksen yhteydessä eduskunnan puhemies luovuttaa palkinnon voittajalle tai voittajille.

Palkinnon suuruus on 110.000 € ja se myönnetään vuosina 2017, 2018 ja 2019.  Voittajaa tai voittajia lukuun ottamatta palkintoon nimettyjä ehdokkaita ei julkisteta.

 

NIMEÄMINEN

Vuoden 2017 palkinnon nimeämiskausi on avoinna 2.1.–28.2. 2017. Nimeämisdokumentit toimitetaan sähköisesti nimeämisportaaliin. Nimeämisportaali avautuu 2. tammikuuta 2017 osoitteessa: https://lomake.tekniikanakatemia.fi/innovation

Palkinnon voittaja(t) valitaan nimettyjen ehdokkaiden joukosta. Nimeämisiä voivat tehdä henkilöt , jotka kuuluvat organisaatioihin, kuten yliopistot, ammattikorkeakoulut, yliopistosairaalat, valtion tutkimuslaitokset, tiedeakatemiat, yritykset ja säätiöt. Itseään ei saa nimetä.
Nimeämiseen tulee liittää seuraavat suomen- tai ruotsinkieliset dokumentit:

  • Nimeäjän allekirjoittama nimeämiskirje, jossa kuvataan nimettävä innovaatio palkinnon arviointikriteerien mukaisesti, sekä palkinnon saajaksi nimettävän henkilön tai henkilöiden osuus innovaation kehittämisessä.
  • Nimettävän henkilön tai henkilöiden lyhyt, vapaamuotoinen ansioluettelo (CV), johon voi sisältyä korkeintaan 10 henkilölle tärkeintä julkaisua.
  • Nimeämiseen voidaan liittää suosituskirjeitä, mutta nämä eivät ole pakollisia.

Lisätietoja nimeämisprosessista: Toimitusjohtaja Juha Ylä-Jääski, juha.yla-jaaski@taf.fi

 

ARVIOINTIKRITEERIT

Palkinto kattaa kaikki teknologian ja talouden alat, kuten bioteknologia, lääketieteellinen teknologia, materiaaliteknologia, tieto- ja viestintäteknologia sekä ympäristöteknologia. Palkinto myönnetään innovaatiolle, jolla on merkittävää yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Innovaation tulee tukea sovellusten ja ratkaisujen kautta positiivista muutosta ja kehitystä nyt ja tulevaisuudessa. Innovaation toivotaan myös stimuloivan teknologian ja talouden alan tutkimusta ja kehitystyötä Suomessa. Palkittavilla tulee olla todennetusti ollut keskeinen rooli innovaation kehittämisessä. Palkitun innovaation ei tarvitse olla uusi eli aiemmin julkaisematon.

 

VOITTAJAN VALINTA

Palkintoprosessin järjestää käytännössä Tekniikan Akatemia TAF, jonka ehdotuksesta eduskunnan kansliatoimikunta asettaa palkintoraadin arvioimaan nimetyt ehdokkaat. Palkintoraati valitsee nimettyjen ehdokkaiden joukosta korkeintaan 10 parasta kandidaattia. Voittajan valinnan parhaiksi arvioitujen ehdokkaiden joukosta tekee eduskunnan kansliatoimikunta.